Καλώς ήλθατε και καλή ακρόαση!
Η Φωνή των Πατέρων στο Διαδίκτυο
Ψυχωφελή και σωτηριακά μηνύματα από εκλεκτούς Ορθοδόξους ομιλητές - πατέρες, γέροντες, θεολόγους, δημοσιογράφους - που σας κρατούν συντροφιά όλο το 24ωρο, όπου κι αν βρίσκεστε, και σας φέρνουν πιο κοντά σε Εκείνον, στον Οποίον οφείλεται τούτη η ταπεινή προσπάθεια.

Το περιεχόμενο του ραδιοφώνου μας ανανεώνεται συνεχώς. Μπορείτε να το προσθέσετε στα Αγαπημένα σας και να το συστήνετε, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή share (αριστερά).

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Ο Επανευαγγελισμός σήμερα και οι "Λόγοι Ζωής"


«Ο ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Μεταφέρουμε αποσπάσματα από την Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου στην Ιερά Σύνοδο τῆς Ιεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.

"...Καί ἄν στην πατρίδα μας ὁ εὐαγγελισμός ἔγινε, μέ ἀποτέλεσμα ἡ συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ λαοῦ μας νά ἀνήκει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἐποχή μας αἰτεῖται ὁλοένα καί πιό ἐπιτακτικά τόν ἐπανευαγγελισμό, τήν ἐπανεύρεση τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί τῆς βιώσεώς του στήν καθημερινή ζωή τῶν πιστῶν, τήν γνώση τοῦ περιεχομένου τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τήν κατάθεση τῆς μαρτυρίας τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους σέ ἕναν κόσμο πού στερεῖται καί τῶν τριῶν.

Ὁ ἐπανευαγγελισμός δέν ἀφορᾶ μόνο στήν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία. Ἀφορᾶ καί σέ κάθε πιστό, ὡς μαθητή τοῦ Κυρίου καί τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι, ἄλλωστε, σαφής ἡ ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας, τόσο πρός τούς μαθητές καί ἀποστόλους, ἀλλά καί πρός ὅλους ἡμᾶς, ὡς διαδόχους των: ««Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν . καί ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 19-20).

Ἄν πρώτιστο καθῆκον τῶν Ἀποστόλων ἦταν νά μεταφέρουν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλα τά ἔθνη, πρώτιστο καθῆκον δικό μας εἶναι νά διδάξουμε τούς χριστιανούς νά τηροῦν ὅλες τίς ἐντολές πού ὁ Κύριος ἔχει δώσει. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἱεραποστολῆς δέν περιλαμβάνει μόνο τήν διδασκαλία τῆς Ἀλήθειας πρός ὅσους δέν γνωρίζουν τήν πίστη, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί πρός ὅσους βαπτίσθηκαν καί δέν βιώνουν στήν πράξη τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι μόνο «ἐξωτερική» ἡ ἱεραποστολή, ἀλλά πρωτίστως «ἐσωτερική», ἄν ἐξακολουθοῦν σήμερα νά εἶναι δόκιμοι αὐτοί οἱ ὅροι...

...Εἶναι ἀποτυχία γιά τήν ἐκκλησιαστική μας ἀντίληψη καί ζωή ἡ ἄρνηση τῆς ἱεραποστολῆς... Μιλοῦμε γιά ἐκείνη τήν διάθεση πού θά φανερώσει λόγοις τε καί ἔργοις τήν ἀξία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπως αὐτὸς βιώνεται γνήσια στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων μας καί ὅπως ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό τό εὐχαριστιακό, τό ἀσκητικό καί κοινοτικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας."

Το Ορθόδοξο διαδικτυακό ραδιόφωνο "Λόγοι Ζωής" ακριβώς για τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε. Και προσκαλεί τους αγαπητούς ακροατές του να μοιραστούν την όποια ευλογία αποκομίζουν από αυτό με "όσους δεν γνωρίζουν την πίστη, αλλά και με ὅσους βαπτίσθηκαν και δεν βιώνουν στην πράξη την ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας".

Άλλωστε, "ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν" (Ιακ. 5,20)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: